Liên Hệ

Thông tin liên hệ

Website: https://taixiu.ac/

Địa chỉ: 10 Đ. 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

SĐT: 0983228113

Email: [email protected]

Tele: Click Ngay

Chỉ đường

Thông tin thêm: